• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Žiaci z krúžku EKO ART už pred tohtoročnými talentovými skúškami na našu školu pripravili pre nových žiakov zaujímavú a najmä veľkú dekoráciu vo vestibule školy. Chceli ňou navodiť veľkonočnúatmosféru a pripomenúť nám všetkým aj starobylé zvyky u nás, ktoré sú spojené s týmto ročným obdobím. Názov nášho krúžku predznačuje, že tvoríme rôzne dekorácie z odpadu. Aj táto dekorácia je toho príkladom, pretože je celá vyrobená dokonca z biologického odpadu. Prizrite sa bližšie. Prajeme všetkým krásne a spokojné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a chlapcom príjemnú šibačku. Mgr. M. Feketeová a žiaci z krúžku EKO ART
Naša žiačka Kristína Birošová obsadila na krajskej súťažnej prehliadke neprofesionálnych filmov CINEAMA 2019 výborné 2. miesto. Jej film zároveň postúpil na celoslovenskú prehliadku. Srdečne blahoželáme! Mgr. art. Peter Varchoľ LINK NA VIDEO
Do internej výtvarnej súťaže sa zapojilo 12 žiakov s 13 prácami, ďakujeme: Lenke Vargovej, Kataríne Chochoľakovej, Bibiáne Roguľovej, Alexandre Hoferovej, Denise Krišovej, Henriete Džamovej, Štefánii Majerníkovej, Zuzane Baranovej, Daniele Smrekovej, Jakubovi Čurmovi, Vanese Lizákovej a Sofii Márii Handzilkovej. miesto:Henrieta Džamová, II.A PRO Vanesa Lizáková, II.B PRG miesto:Daniela Smreková, II.A RET miesto:Štefánia Majerníková, II.A PRO Blahoželáme! 
Výsledky talentových skúšok - TU Pokyny pre zákonných zástupcov v prílohe. 

Figúra +

Napísal(a)
Dňa 1. apríla 2019 organizovala naša škola vernisáž výstavy žiackych prác v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove pod názvom „FIGURA+“. Vystavujeme 70 prác našich žiakov, ktoré si môžete prísť pozrieť do 26.4.2019. Mgr. art. J. Poník FOTOGALÉRIA 
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. § 3 ods. 10 Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia riaditeľky Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove, bude dňa 9.4.2019 (utorok) udelené žiakom voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov. Stravníci v školskej jedálni sa individuálne odhlásia z odberu stravy.
Na celoslovenskej fotografickej súťaži, ktorú vyhlásila Nadácia Ekopolis, získal náš žiak, pod vedením p. uč. Čeklovskej, hlavnú cenu - CENU MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Záštitu nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Blahoželáme!
Strana 1 z 8